ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» (με κωδικό MIS 5067216)

Ζ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της
Πράξης «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης πιστοποίησης για την
προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management»
(με κωδικό MIS 5067216).
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ88, έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης με
τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για
την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food and Beverage
Management» με κωδικό MIS 5067216 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
573/19/03/2020 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4149). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα
Προγράμματα κατάρτισης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της
Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS)».
Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης σε 600 ωφελούμενους. Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε ανέργους,
με έμφαση στους νέους πτυχιούχους έως 30 ετών και στους μακροχρόνια άνεργους χαμηλής
εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης “Food & Beverage Management” περιλαμβάνεις 80
ώρες θεωρητικής παρακολούθησης και πρακτικής άσκησης σε φορείς του Δημόσιου και
Ιδιωτικού τομέα διάρκειας 120 ωρών. Επιπλέον, θα λάβουν χώρα ενέργειες συμβουλευτικής
και ειδικότερα η υλοποίηση ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής με στόχο την
εξατομικευμένη και στοχευμένη επαγγελματική ενίσχυση των ωφελούμενων.
Τέλος, οι ωφελούμενοι θα δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης για να λάβουν Πιστοποίηση
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024, το οποίο κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα σε
Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος,
δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000€ (μικτά).
Μέσω της υλοποίησης των δράσεων της Πράξης επιδιώκεται η απόκτηση νέων γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της
απασχολησιμότητας των ωφελούμενων, στην ενίσχυση της προοπτικής βελτίωσης των όρων
της απασχόλησής τους, με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκότερων εργασιακών όρων και την
ταχύτερη προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Υποβολή αιτήσεων από 22/03/2024 έως 22/04/2024
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, διαβάστε το
κείμενο της Πρόσκλησης εδώ:Ε.Ο.Α.Ε.Ν_Ζ΄Πρόσκληση

Προηγούμενο Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων και απορριπτέων της ΣΤ΄ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πράξη με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» και κωδικό MIS 5067216

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας