ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 52ης Γενικής Συνέλευσης του Ε.Ο.Α.Ε.Ν

ΘΕΜΑ : Η Νησιωτικότητα κυρίαρχο θέμα στη 52η Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Διαβάστε Περισσότερα

Προηγούμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης και Υλοποίηση Δράσεων Πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων (Υποέργα 3, 4 & 5)» στο πλαίσιο της Πράξης «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης – πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό MIS 5067216

Ακολουθήστε μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας