ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ - E.O.A.E.N newsletter

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Το ΕΚ «υιοθέτησε» τις θέσεις ΕΟΑΕΝ - INSULEUR σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών της Ένωσης

02/10/2016 13:52

Το ΕΚ «υιοθέτησε» τις θέσεις ΕΟΑΕΝ - INSULEUR σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών της Ένωσης

Τις θέσεις τόσο του ΕΟΑΕΝ όσο και του INSULEUR σε ότι αφορά τόσο το μεταναστευτικό όσο και τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τα νησιά «υιοθέτησε» το Ευρωκοινοβούλιο στο Ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών της Ένωσης (2015/3014(RSP).
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ψήφισμα που υιοθέτησαν την Πέμπτη, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά. Το κείμενο επισημαίνει επίσης τις μοναδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών οι νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης και ζητά συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τα νησιά, "ιδίως των κρατών που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι τα νησιά της ΕΕ αποτελούν επίσης περιφερειακές περιοχές που βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα. Οι νότιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση "που θα πρέπει να περιλαμβάνει αφενός στήριξη από την ίδια την ΕΕ και αφετέρου μια κοινή προσπάθεια από όλα τα κράτη μέλη".
Παράλληλα επισημαίνει ότι σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ, έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα· τονίζει τη σημασία που έχουν οι εν λόγω ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, και ζητεί οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής·
Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου συμπλέει απόλυτα με τις θέσεις και προτάσεις που έχει καταθέσει τόσο το Δίκτυο Επιμελητηρίων των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) όσο και ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) τόσο για το δραματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας με το μεταναστευτικό και το κύμα προσφύγων που τα κατακλύζουν τον τελευταίο χρόνο ιδιαίτερα όσο και για την προστασία της οικονομίας τους στο πλαίσιο μιάς εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής με απώτερο στόχο την ισομερή και ιεραρχημένη περιφερειακή ανάπτυξη και διαμόρφωση όρων που θα καθιστούν την τοπική οικονομία ανταγωνιστική.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του INSULEUR Γιώργος Μπενέτος επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το νησιωτικό ζήτημα και η νησιωτική διάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών και όπου και αν χρειάζεται να προβλέπονται εξαιρέσεις ή διαφορετική μεταχείριση, εξισορροπώντας μ\ ε αντισταθμίσεις
Τα νησιά χαρακτηρίζονται από ενδογενείς μειονεξίες, μόνιμα διαρθρωτικά προβλήματα που δημιουργούνται από το νησιωτικό χαρακτήρα και τη γεωγραφική απομόνωση και είναι «ευάλωτα» σε εξωτερικούς οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Η ΕΕ έχει λάβει ήδη, σε τομεακές πολιτικές της, σοβαρά υπόψη της την «νησιωτική διάσταση», όπως π.χ. στην περιφερειακή πολιτική που στοχεύει να θέσει τέρμα στις ανισότητες του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειακών περιοχών της ΕΕ, στην πολιτική των θαλασσίων μεταφορών, η οποία προσέφερε στα κράτη μέλη ένα πλαίσιο για να οργανώσουν παρεμβάσεις στην αγορά προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή τακτική επικοινωνία προς και από τα νησιά και μεταξύ νησιών, με τη μορφή είτε «υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας» είτε σύναψης «συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, στην πολιτική κρατικών ενισχύσεων, στην αγροτική πολιτική με την υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος για την ενίσχυση της μεταφοράς πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρά νησιά και την ενίσχυση της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα μικρά νησιά.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, έχει ήδη δημιουργηθεί ένα «κοινοτικό κεκτημένο» της νησιωτικότητας,. Το κοινοτικό κεκτημένο υπέρ των νησιωτικών περιοχών της ΕΕ υφίσταται ήδη κινδύνους. Ένα μέτρο διαρθρωτικού χαρακτήρα θυσιάζεται στο βωμό της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αντί να επεκταθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά νησιά, απεμπολείται.

Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών & Ορεινών Περιοχών

02/08/2016 14:16

Εθνική για την προάσπιση της «νησιωτικότητας» ομοφωνία στη Βουλή παρουσία του ΕΟΑΕΝ

Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων που έγινε στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» πήρε μέρος την Πέμπτη (21/01) αντιπροσωπεία του ΕΟΑΕΝ με επικεφαλής τον πρόεδρο Θρασύβουλο Καλογρίδη.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ήταν οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας και τα μέλη της Υποεπιτροπής κλήθηκε αρχικά να ενημερώσει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεράσιμος Ζαχαράτος.

Στην εισαγωγική ομιλία του ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτριος Γάκης, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης της συνεργασίας κοινωνίας και κεντρικής διοίκησης, καθώς και της δημιουργίας ενός Χάρτη Ανάπτυξης για τα Νησιά με στόχο τόσο τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τουρισμού αλλά και της κοινωνικής ζωής τους γενικότερα.

Από την πλευρά του ο κ. Ζαχαράτος αναφέρθηκε στις επιδράσεις που έχουν παράγοντες όπως η εποχικότητα, το τουριστικό πλήθος, η εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων, η διατήρηση του χρώματος σε κάθε νησί αλλά και την αναγκαιότητα μιάς ολοκληρωμένης θαλάσσιας εθνικής πολιτικής με απώτερο στόχο βιώσιμη κοινωνία στα νησιά μέσω της ενεργοποίησης τόσο της κεντρικής εξουσίας όσο και των τοπικών φορέων.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών κ. Καλογρίδης με τη σειρά του, τόνισε στην Υποεπιτροπή ότι σκοπός του ΕΟΑΕΝ από την ίδρυση του (1994) είναι η κατοχύρωση της «νησιωτικότητας» που κάνει επιβεβλημένη τη σχεδίαση, θέσπιση και υλοποίηση μιάς ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για τις νησιωτικές περιοχές. Πολιτικής που όχι απλά είναι απούσα αλλά και τουναντίον έχουν ληφθεί μέτρα (όπως η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ) που πλήττουν σοβαρά τις όποιες προσπάθειες για εναλλακτικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού και ισότιμης συμμετοχής των νησιών στην ελληνική οικονομία.
Εν συνεχεία ανέπτυξε τις προτάσεις του ΕΟΑΕΝ επ’ αυτού οι οποίες περιλαμβάνουν:
α) ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης κάθε νησιού ξεχωριστά
β) την θεσμική συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ στο υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού και τέλος
γ) άμεσα μέτρα τουριστικής προβολής των νησιών που πλήττονται από το προσφυγικό και κύρια την Λέσβο όπου το πρόβλημα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρης Κεχαγιόγλου που περιέγραψε και με τη σκληρή γλώσσα των αριθμών τη δραματική ερήμωση η οποία εξελίσσεται εδώ και αρκετά χρόνια στα δεκάδες μικρά νησιά της πατρίδας μας, ιδιαίτερα μετά και την έλευση του «Καλλικράτη» και τόνισε την ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει ουσιαστικές δυνατότητες λήψης μέτρων καθώς και την υιοθέτηση της ευρωπαϊκή πλατφόρμας στο νησιωτικό μέτωπο.
Την ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος επεσήμανε από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) Γιώργος Μπενέτος που στάθηκε τόσο στην καταστατική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση για άρση των ανισοτήτων σε βάρος των νησιών των κρατών μελών της όσο και στα αποτελέσματα της μελέτης που έχει γίνει από ελληνικής και ευρωπαϊκής πλευράς και καταδεικνύει ότι η κατάργηση της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των δημόσιων εσόδων που θα προκύψουν από αυτήν.
Ο κ. Μπενέτος που είναι παράλληλα πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά ενημέρωσε επίσης την Υποεπιτροπή της Βουλής για τη, με τον θεσμικό του ρόλο στον INSULEUR, συμμετοχή του στην, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνάντηση με θέμα το προσφυγικό, που θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και στην οποία έχουν προσκληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την ενημερώσουν τα επιμελητήρια των νησιών της Ε.Ε.
Ακολούθησε η παρέμβαση αρχικά της δημάρχου Κάσου Μαρίας Τσανάκη Σορώτου, που υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ξεκινάει από τα νησιά και δη τα απομακρυσμένα του Αιγαίου και αναφέρθηκε στα τόσα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το δικό της και οξύνονται διαρκώς, αλλά και του προέδρου του Επιμελητηρίου Λευκάδας και μέλους του ΕΟΑΕΝ Σωτήρη Σκιαδαρέση ο οποίος τόνισε την ανάγκη συνεργασίας των φορέων , δημόσιων και ιδιωτικών, για την επίτευξη όχι μόνον των στόχων των νησιωτικών επιχειρήσεων αλλά και την οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Το λόγο πήραν στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης βουλευτές μέλη τόσο της Υποεπιτροπής όσο και όλων των κομμάτων οι οποίοι κατάγονται από νησιωτικές ή ορεινές περιφέρειες και έδωσαν το «παρών» στη συζήτηση.
Οι βουλευτές συμφώνησαν ομόφωνα για την ανάγκη δραστηριοποίησης του Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καταθέτοντας παράλληλα τεκμηριωμένες προτάσεις για την στήριξη και προάσπιση της νησιωτικότητας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με άξονες
Α) ενιαίο κέντρο νησιωτικής πολιτικής
Β) ρήτρα νησιωτικότητας
Γ) τροποποίηση του κανονισμού της βουλής σ’ ότι αφορά στη νησιωτικότητα και
Δ) συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και των τοπικών αρχών για τη νησιωτική πολιτική.
Παράλληλα επίσης με ομοφωνία συμφώνησαν ότι η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά δεν είναι ανταποδοτική και τον πρόεδρο κ. Γάκη να συμφωνεί για την κατάθεση των πρακτικών της συνεδρίασης στον πρόεδρο της Βουλής και την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Υποεπιτροπής για τον σκοπό αυτό.

Για τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
Ο Πρόεδρος
Θρασύβουλος Καλογρίδης

Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη

02/08/2016 14:14

Ενημέρωση για τη νέα στρατηγική του Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη στον ΕΟΑΕΝ

Τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη επισκέφθηκε στις 18/12 αντιπροσωπεία του ΕΟΑΕΝ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Θρασύβουλο Καλογρίδη.
Η αντιπροσωπεία, ενημέρωσε τον Υπουργό για τη δράση και τους στόχους του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, αλλά και τις θέσεις και προτάσεις του ΕΟΑΕΝ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο. Ο κ. Καλογρίδης ανέδειξε την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων από πλευράς Πολιτείας για την στήριξη της νησιωτικότητας μετά και τις συνέπειες που έχει επιφέρει η αλλαγή στους συντελεστές του Φ.Π.Α.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης τόσο ο πρόεδρος του INSULEUR (Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης) κ. Γιώργος Μπενέτος που αναφέρθηκε στο κοινοτικό κεκτημένο για το Φ.Π.Α και την επί του ζητήματος αυτού προχωρημένη προετοιμασία εδάφους από πλευράς του Δικτύου στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΑΕΝ κ. Γιώργος Μπαμιεδάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης οι οποίοι συζήτησαν με τον Υπουργό για ορισμένα προβλήματα (ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κ.α) που παρουσιάζονται τόσο σε γενικό όσο και μεμονωμένο επίπεδο στα ελληνικά νησιά, ζητώντας την στήριξη του.
Ο οικονομικός σύμβουλος του ΕΟΑΕΝ κ. Απόστολος Αλωνιάτης, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Φορολογικών και Οικονομικών Μελετών, που ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, κατέθεσε δέσμη προτάσεων (αντισταθμιστικά μέτρα, μεταφορικό ισοδύναμο κ.α) με στόχο την εξασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο.

Από την πλευρά του ο Υπουργός τόνισε την διαφοροποίηση στρατηγικής σε σχέση με τους προκατόχους του με τον ορισμό ομάδων εργασίας στο Υπουργείο που με άξονα την στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας την αποστολή των ενεργειών για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα στο 2016 ο πολίτης να μένει μακριά από την εφορία, να προχωρήσει στην απόλυτα αιτιολογημένη εξαίρεση ορισμένων νησιών από το ισχύων καθεστώς των ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών καθώς και τη διεκδίκηση της μετατροπής ορισμένων άλλων σε καθεστώς ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.
Το ραντεβού των δύο πλευρών για τα ανωτέρω θέματα, αλλά και όχι μόνον, ανανεώθηκε μετά την παρέλευση δύο μηνών και η νέα συνάντηση θα γίνει με την παρουσία της κυρίας Αναστασίας Σαπουνά που έχει αναλάβει στο Υπουργείο τις εργασίες αναφορικά με την νησιωτικότητα και με την οποία παραπέμφθηκε ο ΕΟΑΕΝ να έχει πλέον τις σχετικές επαφές για ότι αφορά στις με το Υπουργείο συνέργειες του για το σκοπό αυτό.

Ο Πρόεδρος
Θρασύβουλος Καλογρίδης

Συνάντηση με Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη

02/08/2016 11:42

Συνεργασία ΕΟΑΕΝ με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη για θέματα νησιωτικής πολιτικής

Την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη επισκέφθηκε στις 17/12 στο Υπουργείο αντιπροσωπεία του ΕΟΑΕΝ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Θρασύβουλο Καλογρίδη.
Η αντιπροσωπεία, πέραν της γνωριμίας με την Υφυπουργό και την ενημέρωση της για τη δράση και τους στόχους του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, παρέδωσε επιστολή με τις θέσεις και προτάσεις του ΕΟΑΕΝ για την χωροθέτηση και αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο. Ο κ. Καλογρίδης ανέδειξε την αναγκαιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο, μέσω της ενίσχυσης της ήπιας μεταποιητικής δραστηριότητας στα νησιά αλλά σε οργανωμένους υποδοχείς και Επιχειρηματικά Πάρκα με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης και τη διασφάλιση της σταθερής ανάπτυξης του Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας τους.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΕΟΑΕΝ κ. Γιώργος Μπαμιεδάκης, οι οποίοι και έθεσαν θέματα ευρύτερης υποστήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας στο χώρο του Τουρισμού, ζητώντας την στήριξη της Υφυπουργού.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕ και του ΕΟΑΕΝ κ. Μανώλης Μπαλτάς που ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, κατέθεσε δέσμη αναλυτικών προτάσεων για την αναδιάρθρωση του ΕΠΑνΕΚ και την αύξηση των πόρων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΕΕ, ενώ εισηγήθηκε τη συμμετοχή των Περιφερειών του νησιωτικού χώρου για την κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης 5-10 μικρών Επιχειρηματικών Πάρκων στα μεγάλα νησιά της χώρας. Πάρκων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ως πράσινες αειφορικές τεχνικές υποδομές και να ενισχύσουν την τουριστική δυναμική των Ελληνικών Νησιών.
Από την πλευρά της η κα Υφυπουργός επεσήμανε τις δρομολογημένες ενέργειες του Υπουργείου για την ως το καλοκαίρι του 2016 απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα και στα νησιά της χώρας μας. Η κα Τζάκρη αναμένει και θα εξετάσει πολύ προσεκτικά το αίτημα κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης ΕΠ στον νησιωτικό χώρο που θα υποβληθεί από την Ένωση, με σκοπό να το υιοθετήσει και να αναζητήσει συνέργιες με τις Περιφέρειες ή άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ θα επιδιώξει να ενισχύσει τη συμμετοχή της ΕΟΑΕΝ σε κάθε σχετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Υπουργείο, όπως η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη clusters στον ναυτιλιακό χώρο που πρόσφατα ανακοινώθηκε.

Ο Πρόεδρος
Θρασύβουλος Καλογρίδης

Συναντήσεις με πολιτικές ηγεσίες Υπουργείων για τα προβλήματα των νησιών

02/08/2016 11:25

ΘΕΜΑ : Συναντήσεις με τις πολιτικές ηγεσίες Υπουργείων για τα προβλήματα των νησιών

Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 πολυμελής αντιπροσωπεία, από τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (Insuleur) και νησιωτικά Επιμελητήρια, πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις σε παραγωγικά Υπουργεία, με σκοπό να ενημερώσει τις νέες πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων για τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής, για να κρατηθεί ζωντανή η κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα στα νησιά.

Στις συναντήσεις τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Θ. Καλογρίδη, συνόδευαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ν. Τσίπηρας, Γ. Κυριαζής, Γ. Μπαμιεδιάκης, Σ. Σκιαδαρέσης, Γ. Μαργαρώνης (και ταμίας του Insuleur) και Γ. Παναγιωτίδης. Επίσης συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Insuleur και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Γ. Μπενέτος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Ε. Μυρσινιάς και το μέλος του Δ.Σ. κ. Ι. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κ. Δ. Γαργαλέας και η Γεν. Γραμματέας κα Ν. Μαλαφούρη, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Π. Διακουμάκος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Α. Μακρυγιάννης.

Κατά σειρά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις:

α) Στις 10:00’ συναντήθηκαν με τον κ. Κων/νο Παπαδιγενόπουλο, Διευθυντή του Γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, κας Ν. Βαλαβάνη.
Συζητήθηκαν θέματα φορολογικής πολιτικής για τις νησιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το θέμα της διατήρησης του καθεστώτος των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Τα μέλη της αντιπροσωπείας δήλωσαν κατηγορηματικά αντίθετοι στην προοπτική κατάργησης της εξαίρεσης σε ορισμένα αποκαλούμενα «πλούσια» νησιά και τόνισαν ότι αυτό θα αποτελέσει την κερκόπορτα για την πλήρη κατάργηση του ευνοϊκού καθεστώτος. Αντίθετα ζήτησαν την επέκταση του μέτρου σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, επειδή όλα τα νησιά αντιμετωπίζουν κοινές ιδιαιτερότητες και προβλήματα.
Επίσης ζήτησαν να μην καταργηθούν οι ισχύουσες φοροαπαλλαγές για τους κατοίκους των νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων, καθώς επίσης να γίνουν παρεμβάσεις στην φορολογική πολιτική, με ευνοϊκότερες φορολογικές ρυθμίσεις για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα στις νησιωτικές περιοχές επικαλούμενοι της εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικοτητας του Ν.4150/2013.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ παρέδωσε στον κ. Παπαδιγενόπουλο αναλυτικό υπόμνημα προτάσεων του ΕΟΑΕΝ, καθώς επίσης την μελέτη για το ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, που εκπόνησε το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, σύμφωνα με την οποία τα πρόσθετα δημόσια έσοδα που θα προκύψουν με την κατάργηση είναι μόλις 69 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνήθηκε να συνεχισθεί ο διάλογος που άρχισε και να υποβληθούν αναλυτικά υπομνήματα που αφορουν την φορολογική πολιτική .

β) Στις 12:00 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση με τους Υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Θοδωρή Δρίτσα.
Συζητήθηκαν θέματα στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικοτητας του Ν.4150/2013 σε ‘ολους τους νόμους των υπουργείων τους. Ιδιαίτερα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με υψηλότερα κίνητρα και επιχορηγήσεις, με την κατάργηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την διεκδίκηση ειδικού Ταμείου για την ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΠΤΗΤΑ από την Ε.Ε. και ειδικού ταμείου εγγυοδοσίας νησιωτικών επιχειρήσεων, με την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών στα νησιά, κ.α. Επίσης, ζητήθηκε να δοθεί παράταση μέχρι 31/12/15 στην ολοκλήρωση των υφισταμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, στα οποία έχουν ενταχθεί οι επιχειρήσεις και λήγουν στις 30/6/15.
Εκτενής συζήτηση έγινε και για το θέμα της συνεχιζόμενης υποβάθμισης της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης των νησιών και ιδιαίτερα των μικρών.
Μεταξύ των άλλων προτάθηκε:

• Η εφαρμογη του μεταφορικου ισοδύναμου ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών να συγκλίνουν με τις υπηρεσίες των χερσαίων μεταφορών.
• Την Λειτουργία του «Εθνικού Συμβουλίου Νησιωτικής Ανάπτυξης» (ΕΣΝΑ)
• Δημιουργία του «Ινστιτούτου Νησιωτικής Παρατηρητηρίου»
• Ο επανασχεδιασμός, από το μηδέν, του ακτοπλοϊκού χάρτη της χώρας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων που διαθέτει το Κράτος για τις «άγονες γραμμές» και την δημιουργία δικτύου συνδυασμένων γραμμών (αεροπλάνα, υδροπλάνα)..
• Η εφαρμογή της μελέτης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ), του ΕΒΕΠ και του Ε.Ο.Α.Ε.Ν για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
• Η σύνδεση της ακτοπλοϊκής πολιτικής με την νησιωτική πολιτική
• Συμμετοχή στη σύνθεση του Σ.Α.Σ, των νησιωτικών επιμελητηρίων ΕΟΑΕΝ και μεταφορά του σχεδιασμού δρομολογίων στη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής Αιγαίου και Ναυτιλίας .

Οι κ.κ. Υπουργοί έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις προτάσεις του ΕΟΑΕΝ, όπως καταγράφονται και στο υπόμνημα που τους επιδόθηκε και ζήτησαν στενότερη συνεργασία με σκοπό την περαιτέρω εξέταση των ζητημάτων που τέθηκαν. Συμφωνήθηκε να υποβληθούν αναλυτικά υπομνήματα που αφορουν την αναπτυξιακή και ναυτιλιακή πολιτική

γ) Στις 18.00΄ συναντήθηκαν με την Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, παρουσία του Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Ζαχαράτου και υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.
Συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης και διαφοροποίησης της τουριστικής δραστηριότητας στα νησιά με την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού ή θεματικού τουρισμού, της σύνδεση των τοπικών προιοντων με τον τουρισμό, καθώς επίσης την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στα ελληνικά νησιά. Επίσης συζητήθηκε το θέμα παραχώρησης παραλιών στους Δήμους προκειμένου να υπάρχει καλύτερη λειτουργία και να βελτιωθεί η εικόνα των νησιών μας. Υπήρξε συζήτηση για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των νησιών μας, όπου υπήρχε η διαβεβαίωση ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και σχεδιάζεται απ’ την Κυβέρνηση μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά, την στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, την ενίσχυση της αστυνόμευσης στις τουριστικές περιοχές, την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών δραστηριοτήτων και την αποκέντρωση στις περιφέρειες των υπηρεσιών ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού. Ακόμη συμφωνήθηκε να υποβληθούν αναλυτικά υπομνήματα που αφορούν την τουριστική πολιτική. Τέλος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. συμφώνησαν τα συνεχίσουν το επόμενο διαστημα τίς συναντήσεις με άλλους Υπουργούς της νέας κυβέρνησης για τα προβλήματα του νησιωτικού χώρου και την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής.

Χίος, 2 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος

Θρασύβουλος Καλογρίδης

36η Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

12/04/2014 10:52

36η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

Επιμελητήριο Χανίων, 13 Δεκεμβρίου 2014
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014
09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
09:30 Έναρξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης - Χαιρετισμοί
 κ. Γιάννης Μαργαρώνης – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων
 κ. Θρασύβουλος Καλογρίδης - Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν
 Τοπικές αρχές – επίσημοι
 κ. Henri Malosse, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής
10:00 «Η Νέα Προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 για την νησιωτική
οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα»
Εισηγητής: (αναμένεται επιβεβαίωση εκπροσώπου από Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγ.)
 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις – Διάλογος

11:15 «Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ΕΟΑΕΝ και Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών-
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας»
Εισηγητές: - κ. Ελευθέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
- κ. Θρασύβουλος Καλογρίδης, Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.N.
 Τοποθετήσεις- Ερωτήσεις – Διάλογος

12:30 «Αναβάθμιση της αεροπορικής εξυπηρέτησης των νησιών από την SKY EXPRESS»
Εισηγητής: κ. Αγαμέμνων Κικεράκης, Πρόεδρος SKY EXPRESS

 Τοποθετήσεις- Ερωτήσεις – Διάλογος
13:30 Γεύμα

14:30 Θέματα Γενικής Συνέλευσης Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
 Έγκριση Πρακτικών 35ης Γενικής Συνέλευσης Ε.Ο.Α.Ε.Ν. (Σκιάθος, 12/04/2014)
 Συζήτηση αιτήματος Ε.Β.Ε. Πειραιώς για αποχώρηση από τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2015 – οικονομική κατάσταση ΕΟΑΕΝ.
 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

11/11/2013 09:44

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών-Ε.Ο.Α.Ε.Ν., ως εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που υλοποιεί πλέγμα δράσεων με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία 100 ωφελούμενων ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους αποκατάσταση, είτε μέσω της ανάπτυξης του «επιχειρείν» από τους ίδιους, είτε μέσω της εξαρτημένης απασχόλησής τους σε κάποιες τοπικές επιχειρήσεις, είτε μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
διοργανώνει

2η συνάντηση Ομαδικής Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας»

την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00-19:00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
Μιχ. Λιβανού 52 -82100 Χίος
Τηλ. 22710-41170

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

10/03/2013 09:25

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών-Ε.Ο.Α.Ε.Ν., ως εταίρος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που υλοποιεί πλέγμα δράσεων με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία 100 ωφελούμενων ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους αποκατάσταση, είτε μέσω της ανάπτυξης του «επιχειρείν» από τους ίδιους, είτε μέσω της εξαρτημένης απασχόλησής τους σε κάποιες τοπικές επιχειρήσεις, είτε μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
διοργανώνει

Ομαδική Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας»

την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00-19:00

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
Μιχ. Λιβανού 52 -82100 Χίος
Τηλ. 22710-41170

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

09/23/2013 13:35

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» υλοποιεί την Πράξη «Στηρίζοντας την απασχόληση
των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου», η οποία εντάσσεται στη Δράση 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη
και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013», που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί ανέργους, οι οποίοι ανήκουν σε
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε
συγκεκριμένες Δράσεις – Ενέργειες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για δεκαοκτώ (18)
ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

01/20/2014 13:33

Χίος, 20-1-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» υλοποιεί την Πράξη «Στηρίζοντας την απασχόλησητων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου», η οποία εντάσσεται στη Δράση 3:
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:
«Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων
ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί ανέργους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις–Ενέργειες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:
 Ετεροαπασχόληση/απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα
 Τουρκικά βασικής επικοινωνίας για στελέχη επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα
 Βασικές αρχές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
- Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού:
 Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 Άτομα με Αναπηρία
Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 20/1/2014 έως κάλυψηςτων απαιτούμενων θέσεων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-14:00, στα γραφεία τουΚέντρου Παιδιού & Εφήβου (εταίρος της Σύμπραξης), Εγκρεμού 30, Χίος, Τηλ. 22710 20000,
Υπεύθυνη για ενημέρωση και παραλαβή αιτήσεων κα Χατζηιωάννου–Δημητρίου Νεκταρία.
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής, το οποίο θα μπορούν να προμηθεύονται από τα παραπάνω γραφεία, τα γραφεία των άλλων εταίρων του έργου και την ιστοσελίδα www.chios-eko.gr, θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα ως επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα:
 Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας
 Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνηδήλωση
Επίσης θα υποβάλλουν, σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς δηλαδή κανενός είδους επικύρωση, ταακόλουθα:
 Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) ή υπεύθυνη δήλωση
Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 Φωτοτυπία αποδεικτικών γνώσης ξένων γλωσσών.
Για την τεκμηρίωση ότι οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν σε μία από τις ευάλωτα κοινωνικά ομάδες
απαιτείται να προσκομιστούν επιπλέον τα ακόλουθα:
 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, κατά το έτος 2011. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση
από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, οενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
 Άτομα με αναπηρία.
Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με
νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον
χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.
Ο Πρόεδρος της Α.Σ. ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στυλιανός Καμπούρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

11/09/2012 13:30

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" υλοποιεί την Πράξη "Στηρίζοντας την απασχόληση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου", η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες" της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: "Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού" του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4¨"Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί άνεργους, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις-Ενέργειες, με σκοπό την προώθηση τους στην αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του έργου είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για εκατό (100) ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:
- Τριάντα πέντε (35) σε θέσεις μισθωτής εργασίας
- Δεκαπέντε (15) σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
- Τριάντα (30) για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
- Είκοσι (20) για ίδρυση τριών (3) κοινωνικών επιχειρήσεων
Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
- Συμβουλευτική υποστήριξη
- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα
- Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο

08/13/2014 10:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
HELLENIC REPUBLIC

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
Χίος: 13-08-2014
Αρ. Πρωτ.: 5608

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ), ως αναθέτουσα αρχή, στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ», το οποίο υλοποιείται στo πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013, έχοντας υπόψη την από 25-09-2012 και με κωδικό Κ3_01_02 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Επικεφαλής Εταίρου και την από 27-08-2012 συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ‘‘Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.
Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται η «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζονται οι παρακάτω ενέργειες: «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο».
ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο:
Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ)
Μιχ. Λιβανού 52 – 82100 Χίος
Τηλ.: 22710 41170 , Fax: 22710 44722 e-mail: eoaen@chi.forthnet.gr
(αρμόδιος επικοινωνίας : Ράλλια Μίτση)

ΑΡΘΡΟ 3. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές, υποβάλλονται στη Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, εις διπλούν –μια πρωτότυπη προσφορά και μια σε αντίγραφο (και σε ηλεκτρονική μορφή σε CD-ROM) με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
«Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο»
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Προσφορά»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Αναθέτουσα Αρχή)
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2. Τα στοιχεία διενέργειας του διαγωνισμού (αποσφράγιση των προσφορών) συνοψίζονται ως εξής:

Τόπος Διενέργειας Ημερομηνία Ημέρα Ώρα
ΕΟΑΕΝ 08/09/2014 Δευτέρα 11:00 π.μ.

3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

4. Οι προσφορές με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικώς στην αρχή της προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του ΕΟΑΕΝ προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού.

5. Ο προσφέρων υποχρεούται με ποινή απόρριψης για τυπικούς λόγους, να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας της παραπομπής. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

6. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης. Οπωσδήποτε πρέπει ν' αποφευχθεί παραπομπή σε γενικούς ή ειδικούς όρους προσφοράς υπηρεσιών του διαγωνιζόμενου που δεν προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

7. Οι προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής της προσφοράς από τον ΕΟΑΕΝ), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 11:00 π.μ.. Οι κατά αυτό τον τρόπο υποβαλλόμενες προσφορές παραδίδονται από την αναθέτουσα αρχή, σφραγισμένες στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του ΕΟΑΕΝ μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής. Προσφορές που κατατίθενται καθοιονδήποτε τρόπο μετά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα κατάθεσης απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

8. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αναθέτουσα αρχή από την οποία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές (οι διαγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μία και μόνο λύση).

ΑΡΘΡΟ 4. Παροχή Διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) πρώτων ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην αναθέτουσα αρχή.

2. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΟΑΕΝ.

ΑΡΘΡΟ 5. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.213,33 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -Ε.Τ.Π.Α. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους».

2. Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.

3. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

4. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η προσφορά απορρίπτεται.

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται καθώς και όσες προσφέρουν έκπτωση ανώτερη του 10% της τιμής του προϋπολογισμού του έργου.

8. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν κάθε πίνακα που ρητά ζητείται από την παρούσα προκήρυξη.

9. Ο ΕΟΑΕΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

10. Ο ΕΟΑΕΝ δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου.

11. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί.

ΑΡΘΡΟ 6. Η ισχύς των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, για ένα (1) μήνα κατ' ανώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 7. Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
1. Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχόμενου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής περί του ότι ο υποψήφιος ανάδοχος:
 δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
 συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του ΕΟΑΕΝ στις 08/09/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο κτίριο του ΕΟΑΕΝ στην οδό Μιχ. Λιβανού 52, στην Χίο.

2. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών εξετάζει τους φακέλους των Προσφορών ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία.

3. Ακολούθως η Επιτροπή, όπως αυτή οριστεί θα αξιολογήσει τις προσφορές.

4. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών κρατάει πρακτικό.

5. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών για τις προσφορές που σύμφωνα με τα παραπάνω δεν έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού .

6. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Ο ΕΟΑΕΝ όμως διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης του ΕΟΑΕΝ. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9. Αποτελέσματα - Κατακύρωση
1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται από την αναθέτουσα αρχή με απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΑΕΝ έπειτα από εισήγηση της αντίστοιχης επιτροπής προμηθειών.

2. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον προμηθευτή από τον ΕΟΑΕΝ ο οποίος εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν, οφείλει να υπογράψει την σχετική σύμβαση ανάθεσης. Ο ΕΟΑΕΝ διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες :

α. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό.
β. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.
γ. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι απαιτούμενες παρατάσεις.
δ. Εφόσον ο προμηθευτής δεν προσέλθει και δεν υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του έργου, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από τον ΕΟΑΕΝ.

ΑΡΘΡΟ 10. Κατάρτιση Σύμβασης - Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης
1. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 20 μέρες από την ανακοίνωση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου. Αν περάσει η προθεσμία των 20 ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο του ΕΟΑΕΝ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να αποφασισθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, η ανάθεση του έργου στον επόμενο επιλεγέντα ή η επανάληψη του διαγωνισμού.

2. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε Eυρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στο προμηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους

ΑΡΘΡΟ 11. Πληρωμή - Κρατήσεις
Για την ενέργεια «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο».
1. θα εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφληθεί μετά την υλοποίηση του έργου.

2. Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου έργου θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

3. Η πληρωμή καθώς και κάθε άλλη χρηματική αξία που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιούνται σε Eυρώ (€).

ΑΡΘΡΟ 12. Παράδοση των Προϊόντων του Έργου
1. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης με τον ανάδοχο μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014 συμπεριλαμβανομένων και του χρόνου που απαιτείται για τον έλεγχο και έγκριση της κάθε φάσης από τον ΕΟΑΕΝ.

2. Ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση του παραδοτέου σε κάθε τμηματική παραλαβή (παραλαβή κάθε φάσης) υπολογίζεται πέντε (5) ημέρες. Η διαδικασία τμηματικής παραλαβής δεν εμποδίζει και δεν μεταθέτει τη συμβατική ημερομηνία παράδοσης των υπολοίπων φάσεων και του συνολικού έργου.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

(α) Η ρήτρα καθυστέρησης που επιβάλλεται στον προμηθευτή για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητά του, ορίζεται σε 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών υπέρβασης μέχρι και 25% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας.

(β) Για τις επόμενες ημέρες μέχρι και άλλου 15% της συνολικής προθεσμίας, η ρήτρα καθυστέρησης για κάθε επιπλέον ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.

(γ) Για την εφαρμογή των ρητρών καθυστέρησης, η μέση αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου μη συμπεριλαμβανομένων των μεσοδιαστημάτων, 15 ημέρες στο σύνολό τους, που προβλέπονται από τη σύμβαση για τον έλεγχο και την έγκριση από τον ΕΟΑΕΝ των ενδιάμεσων φάσεων του έργου.

(δ) Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

(ε) Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του αναδόχου.

4. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων (τμηματικών και οριστικής) θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του αναδόχου.

5. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

6. Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόμενα ανωτέρω πρόστιμα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

Όταν η καθυστέρηση παράδοσης ενδιάμεσης φάσης ή του συνόλου του έργου υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία, όσον αφορά στη διαδικασία και στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου
1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΕΟΑΕΝ.
2. Παραδοτέα του έργου θεωρούνται τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου του Έργου. Αναλυτική περιγραφή των παρόντων Παραδοτέων δίνεται στο Παράρτημα «Προδιαγραφές» της παρούσας Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 14. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει το πρόγραμμα ενεργειών στον ΕΟΑΕΝ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον ΕΟΑΕΝ, ο οποίος και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

2. Καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου, ο Ανάδοχος, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΕΟΑΕΝ. Υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της αναθέτουσας αρχής σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

3. Ο Ανάδοχος, μπορεί να συνεργάζεται με τρίτους, όπως εξωτερικούς συμβούλους, προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ., προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Κατάλογο των εν λόγω συνεργατών και προμηθευτών δύναται να συμπεριλάβει προαιρετικώς στην προσφορά του.

4. Εκτός από τα προκαθορισμένα παραδοτέα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της προκήρυξης, ο Ανάδοχος, υποχρεούται να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις προόδου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναφορές σχετικές με την εξέλιξη του έργου εφόσον ζητηθούν από τον ΕΟΑΕΝ.

5. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες) που με πρωτοβουλία της καλεί η αναθέτουσα αρχή, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

6. Τα πορίσματα και τα αποτελέσματα του έργου, ανήκουν εξ ολοκλήρου στον ΕΟΑΕΝ. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου των παρεχόμενων σε αυτόν πληροφοριών και την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων των πορισμάτων του έργου στον ΕΟΑΕΝ.

ΑΡΘΡΟ 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Χίου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά
Στη συνέχεια ακολουθούν τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν. Για όσα δεν προβλέπει η παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ.394/96.

To σύστημα αξιολόγησης με στάθμιση των κριτηρίων γίνεται με βάση τον πίνακα κριτηρίων που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΥΠΟΔΟΜΗ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
A1: Οικονομικά Μεγέθη, Οργάνωση, Τεχνική Υποδομή, Γενική Στελέχωση (Προφίλ Προσφέροντος) 0%
A2: Εμπειρία σε ανάλογα έργα 50%
A3: Γνώση και εμπειρία στις διαδικασίες υλοποίησης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, του ΕΣΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων προώθησης της οικονομίας 0%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α 50%
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Β1: Σαφήνεια της Πρότασης / Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 0%
Β2: Αποτελεσματική Μεθοδολογία, Οργάνωση και Μέσα για την Υλοποίηση και Διοίκηση του Έργου 0%
Β3: Συμμόρφωση με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 40%
Β4: Αναλυτική Τεκμηρίωση για τις δυνατότητες και την τεχνολογική αρτιότητα του προτεινόμενου εξοπλισμού 0%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β 40%
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Γ1: Εμπειρία - Δέσμευση Υπεύθυνου Έργου (Εμπειρία και δραστηριότητες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προβολής και προώθησης επιχειρήσεων) 10%
Γ2: Επάρκεια και Μέγεθος της Ομάδας Έργου 0%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ 10%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις πλήρωσης των στοιχείων που σχετίζονται με τις ομάδες κριτηρίων Α, Β και Γ είναι οι εξής:
1. Προφίλ του προσφέροντος
• Στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά).
• Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του.
• Περιγραφή της υποδομής του (κτίρια, τεχνική υποδομή, κλπ.).
• Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και την εμπειρία του Προσφέροντος για την υλοποίηση του έργου.
2. Κατάλογος στελεχών τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της ομάδας έργου και το ρόλο κάθε στελέχους στην ομάδα έργου.
3. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Κατάλογος των κυριότερων έργων που εκτέλεσε την τελευταία 3ετία, ιδίως δε, των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, ήτοι να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία:
• Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία 3 έτη, τουλάχιστον 2 έργα παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα με την οργάνωση και υποστήριξη συμμετοχής ΜΜΕ του κλάδου τροφίμων και ποτών σε partenariat, ελάχιστου προϋπολογισμού 30.000,00 € συνολικά.

Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
A/A Πελάτης/
Αποδέκτης Διάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου Προϋπ/σμός
Παρούσα
Φάση
1 1
22 2
Από τα παραπάνω έργα, να περιγραφούν αναλυτικά τα έργα που καλύπτουν τους όρους της απαίτησης της σχετικής με το υπό ανάθεση έργο εμπειρίας.

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά
Το τμήμα αυτό της προσφοράς περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα της οικονομικής προσφοράς:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟ
(Ευρώ)
1. Κόστος δίχως ΦΠΑ
2. ΦΠΑ (εκάστοτε ισχύον ποσοστό %)
ΣΥΝΟΛΟ (1 + 2)

Η βαθμολογία (λ) κάθε προσφοράς διαμορφώνεται ως εξής:

1. από την βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών που είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.

2. από την οικονομική προσφορά (Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α..)

Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:

λ= (Κi/Kmax) x 80% + (Bmin/Bi) x 20% όπου:

λ= συνολική βαθμολογία προσφοράς
Κi=συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς No_i
Κmax=η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν
Βi= η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου No_i
Βmin=η χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ των προσφορών που κατατέθηκαν

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ
«ΣΥΝΠΡΑΤΤΩ»

στα πλαίσια του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο»

Α. Εισαγωγικά
Ο ΕΟΑΕΝ, ως αναθέτουσα αρχή, στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ενέργεια «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο»

Ως αντικείμενο του διαγωνισμού ορίζεται η: «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο»

Β. Παραδοτέα
Β1. Είδος και ποσότητα
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 Υλοποίηση partenariat 10 ρώσων αγοραστών με 10 κύπριους και 10 ελλαδίτες επιχειρηματίες από το Βόρειο Αιγαίο, του κλάδου τροφίμων και ποτών 1

Β2. Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές
Η βασική ιδέα του έργου είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών των κλάδου τροφίμων και ποτών από το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος και Σάμος) και την Κύπρο. Η δράση αυτή αναλύεται παρακάτω:

Δράση: Οργάνωση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο.

Η δράση περιλαμβάνει την προετοιμασία, ανεύρεση επιχειρηματιών και υλοποίηση του partenariat στην Λέσβο. Ειδικότερα θα συμμετάσχουν μέχρι 10 ρώσοι αγοραστές, μέχρι 10 κύπριοι επιχειρηματίες και μέχρι 10 επιχειρηματίες από το Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος) του κλάδου τροφίμων και ποτών. Η εκδήλωση θα διαρκέσει 2 ημέρες και θα πραγματοποιηθούν προκαθορισμένα ραντεβού Β2Β με τους ρώσους αγοραστές που θα βρεθούν στην Λέσβο.

Το έργο θα χρηματοδοτήσει το κόστος ενοικίασης του χώρου διεξαγωγής του partenariat, τα αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς τη Λέσβο των συμμετεχόντων, την μεταφορά τους από και προς το αεροδρόμιο της Λέσβου, μέχρι τρεις (3) διανυκτερεύσεις για τον κάθε συμμετέχοντα και ένα (1) γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες.

Προϋπολογισμός Δαπάνης Δράσης: 30.213,33 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της δράσης: Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης του partenariat στην Λέσβο ορίζεται από 1 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Β3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαδικασία υλοποίησης της δράσης: «Υλοποίηση partenariat Ρώσων αγοραστών και επιχειρηματιών από Κύπρο και Β. Αιγαίο του κλάδου τροφίμων-ποτών στην Λέσβο» πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά τα αναγραφόμενα στο Β1 και Β2 του παρόντος, καθώς και στο άρθρο 12 της παρούσας.

Σημειώνεται ότι
Α) τα δικαιώματα (copyrights) όλων των παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ΕΟΑΕΝ.
Β) Σε όλα τα έργα θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί δημοσιότητας που διέπουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ EOAEN

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υπόστήριξης

10/06/2012 12:43

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υπόστήριξης και συμβούλου για το πρόγραμμα με ακρωνύμιο «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ», στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ - E.O.A.E.N newsletter

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και συμβούλου για το έργο «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013.
Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατοχύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του ΕΟΑΕΝ και συμβούλου για την οικονομική διαχείριση του έργου «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΩ», προϋπολογισμού 16.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 15/10/2012 και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της έδρας του ΕΟΑΕΝ, οδός Μιχ. Λιβανού 52, 82100 Χίος.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΕΟΑΕΝ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22710 41170, κ. Ράλλια Μίτση).
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ
Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους