Συνάντηση με Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θ. Τζάκρη

02/08/2016 11:42

Συνεργασία ΕΟΑΕΝ με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη για θέματα νησιωτικής πολιτικής

Την Υφυπουργό Βιομηχανίας κα Θεοδώρα Τζάκρη επισκέφθηκε στις 17/12 στο Υπουργείο αντιπροσωπεία του ΕΟΑΕΝ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Θρασύβουλο Καλογρίδη.
Η αντιπροσωπεία, πέραν της γνωριμίας με την Υφυπουργό και την ενημέρωση της για τη δράση και τους στόχους του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, παρέδωσε επιστολή με τις θέσεις και προτάσεις του ΕΟΑΕΝ για την χωροθέτηση και αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στον ευαίσθητο νησιωτικό χώρο. Ο κ. Καλογρίδης ανέδειξε την αναγκαιότητα της ισόρροπης ανάπτυξης στον νησιωτικό χώρο, μέσω της ενίσχυσης της ήπιας μεταποιητικής δραστηριότητας στα νησιά αλλά σε οργανωμένους υποδοχείς και Επιχειρηματικά Πάρκα με σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης και τη διασφάλιση της σταθερής ανάπτυξης του Τουρισμού, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομίας τους.
Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Σωτήρης Σκιαδαρέσης και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΕΟΑΕΝ κ. Γιώργος Μπαμιεδάκης, οι οποίοι και έθεσαν θέματα ευρύτερης υποστήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας στο χώρο του Τουρισμού, ζητώντας την στήριξη της Υφυπουργού.
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕ και του ΕΟΑΕΝ κ. Μανώλης Μπαλτάς που ήταν επίσης παρών στη συνάντηση, κατέθεσε δέσμη αναλυτικών προτάσεων για την αναδιάρθρωση του ΕΠΑνΕΚ και την αύξηση των πόρων για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΕΕ, ενώ εισηγήθηκε τη συμμετοχή των Περιφερειών του νησιωτικού χώρου για την κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης 5-10 μικρών Επιχειρηματικών Πάρκων στα μεγάλα νησιά της χώρας. Πάρκων που θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ως πράσινες αειφορικές τεχνικές υποδομές και να ενισχύσουν την τουριστική δυναμική των Ελληνικών Νησιών.
Από την πλευρά της η κα Υφυπουργός επεσήμανε τις δρομολογημένες ενέργειες του Υπουργείου για την ως το καλοκαίρι του 2016 απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα και στα νησιά της χώρας μας. Η κα Τζάκρη αναμένει και θα εξετάσει πολύ προσεκτικά το αίτημα κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης ΕΠ στον νησιωτικό χώρο που θα υποβληθεί από την Ένωση, με σκοπό να το υιοθετήσει και να αναζητήσει συνέργιες με τις Περιφέρειες ή άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ θα επιδιώξει να ενισχύσει τη συμμετοχή της ΕΟΑΕΝ σε κάθε σχετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Υπουργείο, όπως η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη clusters στον ναυτιλιακό χώρο που πρόσφατα ανακοινώθηκε.

Ο Πρόεδρος
Θρασύβουλος Καλογρίδης