ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

Πρόεδρος: Γιάννης Πάππου
Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπασταματίου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αντώνογλου
Γενικός Γραμματέας: Φαίδρα Σπανού
Οικονομικός Επόπτης: Απόστολος Ασπράκης
http: www.ebed.gr

Διεύθυνση: 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 8, Τα.Κ. 85 100 ΡΟΔΟΣ
email: 
info@ebed.gr
Τηλέφωνο: 
22410 44200, 44202
Fax: 
44240