ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)

Πρόεδρος:Γιάννης Πάππου Α΄ Αντιπρόεδρος:Γιώργος Χαλκίδιος Β΄ Αντιπρόεδρος:Γιάννης Κακλιός Γενικός Γραμματέας:Νικόλαος Παπασταματίου Οικονομικός Επόπτης:Γιώργος Αντώνογλου http: www.ebed.gr

Διεύθυνση: 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 88, Τα.Κ. 85 100 ΡΟΔΟΣ
email: 
info@ebed.gr
Τηλέφωνο: 
22410 44216-13, 44202
Fax: 
44240, 44242