28η Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Α.Ε.Ν. - Θάσος 25 Ιουνίου 2011

28η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ – (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

Θάσος, 24-25-26 Ιουνίου 2011

Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο «ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ» - Θάσος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

20:00 Υποδοχή προσκεκλημένων – Δείπνο

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

09:00 Προσέλευση συμμετεχόντων

09:30 Χαιρετισμοί
 κ. Άγγελος Τσατσούλης– Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας
 κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους - Πρόεδρος Ε.Ο.Α.Ε.Ν
 Τοπικές αρχές – επίσημοι

10:15 «Ο ρόλος των νησιωτικών Επιμελητηρίων στη νέα περιφερειακή διοικητική
δομή της χώρας»
Εισηγητές: α) εκκρεμεί επιβεβαίωση του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκη
β) κ. Ευάγγελος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων

 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις – Διάλογος

11:30 «Κλιματική Αλλαγή & Πράσινη Ανάπτυξη: επιπτώσεις στις νησιωτικές
περιοχές»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Βελεγράκης, Καθηγητής Σχολής Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Αιγαίου

 Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις – Διάλογος

13:30 Γεύμα

17:30 -20:00 - Θέματα Γενικής Συνέλευσης Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

 Έγκριση πρακτικών 27ης Γενικής Συνέλευσης (Βόλος, 09/10/2010)
 Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2010
 Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2010
 Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Γ.Σ.
 Διάφορα θέματα

21.30: Δείπνο

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011 (για όλους τους συμμετέχοντες)

09:30 Περιήγηση (υπό διαμόρφωση, θα κοινοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες)

13:00 Γεύμα

Αναχώρηση συμμετεχόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΩΝ – Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

10:00 Περιήγηση (υπό διαμόρφωση, θα κοινοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες)