ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής & Ακτοπλοΐας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών – Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ. Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή για τη νησιωτική πολιτική και την ακτοπλοΐα, που όρισε η υφυπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κα Ελπίδα Τσουρή.

Στην επιτροπή θα προεδρεύει η υφυπουργός με αναπληρωτή της, το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Δημήτρη Χαλκιώτη, ενώ θα συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο από τον πανεπιστημιακό, όσο και από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων (Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού & Τουρισμού και Οικονομικών).

Το έργο της επιτροπής θα είναι:
- Ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης Δημόσιας υπηρεσίας.
- Η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τη νησιωτική πολιτική
- Μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης.
Κατά τις συνεδριάσεις της, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στον Πειραιά, είναι δυνατόν να παρίστανται υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να συνδράμουν το έργο της.