Επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γεώργιο Προβόπουλο