ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόεδρος: Μάρκος Δέμπας
Α' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παναγιωτίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αγγελίδης
Γενικός Γραμματέας: Πρόδρος Ιατρόπουλος
Οικονομικός Επόπτης: Μαρία Καραμπουρνιώτη
http: www.chamberofkavala.gr

Διεύθυνση: 
Ομονοίας 50Α 65302 Καβάλα
email: 
info@chamberofkavala.gr
Τηλέφωνο: 
251 0 223325
Fax: 
251 0 835946