Επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη