ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόεδρος: Ιωάννης Βουτσινάς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαγεωργίου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μουρτζούκος
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Ντάφλος
Οικονομικός Επόπτης: Παύλος Πολιτάκης
http: www. eep.gr

Διεύθυνση: 
Αγίου Κωνσταντίνου 3 18531 Πειραιάς
email: 
eepir@otenet.gr
Τηλέφωνο: 
210 4126917
Fax: 
210 4122790