ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πρόεδρος: Ανδριανός Μιχάλαρος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Παπαμανώλης-Ντόζας
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Ματθιουδάκης
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Παπαθανασίου
http: www.bep.gr

Διεύθυνση: 
Καραϊσκου 111 18532 Πειραιάς
email: 
info@bep.gr
Τηλέφωνο: 
210 4110443
Fax: 
210 4174152