ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Πρόεδρος: Αντώνιος Ροκάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Σταύρος Χατζηδημητρίου
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μαργαρώνης
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Χαιρετάκης
Οικονομικός Επόπτης: Μιχάλης Μαυριδάκης
http: www.chania-cci.gr

Διεύθυνση: 
Ελ. Βενιζέλου 4 73110 Χανιά Κρήτη
email: 
epimel@chania-cci.gr
Τηλέφωνο: 
2821 0 52329
Fax: 
2821 0 28307