ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ

Πρόεδρος: Γιώργος Κυριαζής
Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φλωρούς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Καπλαντζής
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Φραντζέσκος
Οικονομικός Επόπτης: Ελισσαίος Μαυρατζώτης
http: www.samoscci.gr

Διεύθυνση: 
Κουντουριώτη 19 83100 Σάμος
email: 
samcci@otenet.gr
Τηλέφωνο: 
2273 0 87970/87975/87980
Fax: 
2273 0 22784