ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος:Εμμανουήλ Ψαρουδάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Προβιάς
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μανιουδάκης
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Πολιουδάκης
http: www.eber.gr

Διεύθυνση: 
Εμμ. Πορτάλιου 23 74100 Ρέθυμνο Κρήτη
email: 
eber@otenet.gr
Τηλέφωνο: 
2831 0 22214
Fax: 
2831 0 55086