ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πρόεδρος: Αριστοτέλης Μπασδάνης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Σαμαλέκος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Κυριακή Πλωμαρίτου
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Ζαχείλας
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Αγγελέτος
http: www.c-magnesia.gr

Διεύθυνση: 
Δημητριάδος 176 38221 Βόλος
email: 
info@c-magnesia.gr
Τηλέφωνο: 
2421 0 94700
Fax: 
2421 0 31211