ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Πρόεδρος: Σωτήριος Σκιαδαρέσης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπουρδάρας
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λιβιτσάνος
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Γαζής
Οικονομικός Επόπτης: Ευστάθιος Σκληρός
http: www.cci-lefkas.gr

Διεύθυνση: 
Γολέμη 5-7 31100 Λευκάδα
email: 
info.lefkadachamber@gmail.com
Τηλέφωνο: 
2645 0 22381
Fax: 
2645 0 21274