ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόεδρος: Ευάγγελος Μυρσινιάς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Τατάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Φραντζέσκος
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Χατζηκυριάκος
Οικονομικός Επόπτης: Νικόλαος Αθανάσης
http: www.lesvos-chamber.gr

Διεύθυνση: 
Π. Κουντουριώτη 71 81100 Μυτιλήνη
email: 
chamber@lesvos-chamber.com
Τηλέφωνο: 
2251 0 28431/28564
Fax: 
2251 0 23275