ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρόεδρος: Θωμάς Χαριτάκης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αναστασία Πλακάκη
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γιακουμάκης
Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Πλακογιαννάκης
Οικονομικός Επόπτης: Γεώργιος Ψυλλάκης
http: www.epimlas.gr

Διεύθυνση: 
Κούνδουρου 17 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτη
email: 
info@epimlas.gr
Τηλέφωνο: 
2841 0 22231
Fax: 
2841 0 23831