ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόεδρος:Γεώργιος Χονδρογιάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος:Νικόλαος Χειρδάρης
Β΄ Αντιπρόεδρος:Γεώργιος Κολύτας
Γενικός Γραμματέας:Βασίλειος Βασιλάκης
Οικονομικός Επόπτης:Σπυρίδων Σιμάτης
http: www.cci-kerkyra.gr

Διεύθυνση: 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
email: 
corfucci@otenet.gr
Τηλέφωνο: 
26610 39813 / 39814, 31998(Προϊσταμένη)
Fax: 
40088