Απαλλαγή επιχειρήσεων από την καταβολή δημοτικών τελών λόγω Covid-19