ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόεδρος:Φώτιος Κόττης
Α΄ Αντιπρόεδρος:Θεοδώρα Ταμαρέση - Πλέσσα
Β΄ Αντιπρόεδρος:Μαρίνος Στούφης
Γενικός Γραμματέας:Νικολέτα Μαλαφούρη
Οικονομικός Επόπτης:Δημήτριος Πέττας
http: www.zantecci.gr

Διεύθυνση: 
ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 20, Τ.Κ. 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
email: 
zantecci@otenet.gr
Τηλέφωνο: 
26950 41940 / 41941
Fax: 
23135