ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Πρόεδρος:Παναγιώτης Σιμώσης
Α΄ Αντιπρόεδρος:Γιάννης Γεροντίτης
Β΄ Αντιπρόεδρος:Γιάννης Σταθόπουλος
Γενικός Γραμματέας:Παρασκευή Αγιοστρατίτη
Οικονομικός Επόπτης:Ευάγγελος Κουκούζας
http: www.eviachamber.gr

Διεύθυνση: 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12, Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ
email: 
epimevia@hol.gr
Τηλέφωνο: 
22210 23510 / 22885
Fax: 
80918